Ana sayfa Uncategorized
46
0

DAVETBelediyemiz Meclisi ARALIK 2021 dönemi olağan toplantısı 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 07/12/2021 Salı günü saat 15:00 de başlayacaktır.Belediye meclis salonunda yapılacak olan toplantıda aşağıda yazılı gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacaktır.Belirtilen gün ve saatte belediye meclis salonuna teşriflerinizi rica ederim. Kürşat Engin ÖZCAN Belediye Başkanı GÜNDEM : 1. Geçici İşçi Vizelerinin Görüşülmesi.2. Kadro Unvan Değişikliğinin Görüşülmesi3. Dallıca Mahallesi 126 ada 1 Parsel, Dallıca Mahallesi 125 Ada 1 Parsel,Karaçay Mahallesi 753 Ada 19 Parsellerde Kamulaştırma Yapılmasının Görüşülmesi.4. Hamzallı Mahallesi Bilirkişi Seçimi Yapılmasının Görüşülmesi5. 3 Adet Taşınmazın Gençlik Spor İl Müdürlüğüne Tahsisinin Görüşülmesi.6. Bütçe Ödenek Aktarmasının Yapılmasının Görüşülmesi7. Nazilli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 1307 Ada 3,4,5,6,7ve 45 Nolu Parseller,1308 Ada 83 nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi8. Nazilli İlçesi Arslanlı Mahallesi 143 Ada1,3,4,5,6 ve 7 nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi9. Nazilli İlçesi Karaçay Mahallesi 1191 Ada 4,9,10,11 ve 17 Nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi10. Nazilli İlçesi Karaçay Mahallesi 1423 Ada 8,9 ve 11 Nolu Parsellere Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi11. Nazilli İlçesi Yıldıztepe Mahallesi 2034 Ada 3 Nolu Parsele Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi12. Nazilli İlçesi Plan Değişiklikleri Kapsamında Cumhuriyet Mahallesi 561 Ada 112 Nolu Parsele İlişkin (36 Numaralı Bölge) İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdari Dava Dairesi’nin E.2021/834 K.2021/743 İstinaden 04.12.2013 Tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Dönülmesinin Görüşülmesi13. Nazilli İlçesi Dallıca Mahallesi 232 Ada 3 Nolu Parsel ve 1543 nolu Parsellere İlişkin 1 /1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi 14. Nazilli İlçesi Yıldıztepe Mahallesi 2038 Adaya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi