Ana sayfa Uncategorized NAZILLI BELEDIYESI OCAK AYI MECLIS KARARI YAYIMLANDI

NAZILLI BELEDIYESI OCAK AYI MECLIS KARARI YAYIMLANDI

18
0

04.01.2022 9
Gündem 9 Yeni Mahalle 1646 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliğinin İmar komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile
kabul edilmiştir.
04.01.2022 10
Gündem 10 : Cumhuriyet Mahallesi 1292 Ada 270-273-275-1450 Ada 194-195-196-
197-198-300-308-309-311-312 ve 1903 Ada 184-185-188-189-190-191-192-224-225-
226-227-228-229-233-235-236-266-267-268-277-286-298-302-305-306-307-310-311
Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar
komisyonuna sevki katılan meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
04.01.2022 11
Gündem 11: Dallıca Mahallesi 232 Ada 3 Parsel ve 1543 nolu Parsellere İlişkin 1/1000
Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar komisyonuna sevki katılan meclis
üyelerinin oy birliği ile kabul edilmiştir.
2022 Yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının
04/01/2022 Tarihli 1. Birleşim 2. Oturumuna Ait
Karar Özetleri

TARİH KARAR
NO
KARARIN KONUSU
04.01.2022 1 2
Gündem 1 : 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca onanması
uygun görülen;
Nazilli İlçesi Yeni Mahalle 1646 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar
Planı Değişikliği; Komisyondan geldiği şekliyle katılan meclis üyelerin oy birliği ile kabul
edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına alınmıştır
04.01.2022 13
Gündem 2 : : 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca İmar Komisyonunca
onanması uygun görülen;
UİP- 09382526 Plan İşlem Numaralı Cumhuriyet Mahallesi 1292 Ada 270-273-275-1450
Ada 194-195-196-197-198-300-308-309-311-312 ve 1903 Ada 184-185-188-189-190-191-
192-224-225-226-227-228-229-233-235-236-266-267-268-277-286-298-302-305-306-307-
310-311 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; Komisyondan
geldiği şekliyle katılan meclis üyelerin oy birliği ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan
toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına alınmıştır
04.01.2022 14
Gündem 3 : İlçemiz Yeşilyurt Mahallesi ile Prof. Muammer Aksoy Mahallesi arasında mevcut
olan 1220 sokağa taşınması; komisyondan geldiği şekliyle katılan meclis üyelerin oy birliği
ile kabul edilmiş olup, ekte sunulan toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına alınmıştır
04.01.2022 15
Gündem 4: Plan bütçe komisyonunca onanan; Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali
Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün yayınlayacağı genelge gereğince Ücret
Tutarlarının tavan miktarını aşmamak üzere 2022 mali yılında belediyeniz bünyesinde
çalıştırılacak olan sözleşmeli personel ücretleri komisyondan geldiği şekliyle toplantıya katılan
meclis üyelerin oy birliği ile kabul edilmiştir.