Ana sayfa Gündem AYDINDAKİ TÜM HASTANELERİMİZ ORTAK SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNE (SBYS) GEÇİRİLDİ

AYDINDAKİ TÜM HASTANELERİMİZ ORTAK SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNE (SBYS) GEÇİRİLDİ

18
0

AYDINDAKİ TÜM HASTANELERİMİZ ORTAK SAĞLIK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNE (SBYS) GEÇİRİLDİ

Aydın İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman AÇIKGÖZ “ Kamu Hastanelerimizde Sağlık Bilgi Yönetim Sistemlerini (SBYS) tek yazılım ile aynı veri tabanında birleştirip, tüm ili bir noktadan yönetmeye başladık.
Bu sayede;

 • Vatandaşlarımızın yapılan tedavi surecinde ilimizde hangi hastanemize giderse gitsin tedavisi kaldığı yerden devam edecektir.
 • Hastalarımızın hastanede yapılan labaratuvar tetkik ve çekilen Röntgen, MR, Ultrason, Tomografi görüntülerinin bir başka hastanemizde tekrar çekilmesine gerek kalmadan görüntülenebilecektir.
 • Hastalarımız ilimizde hangi hastaneye giderse gitsin web sayfamızdan bütün ildeki sonuçlarını alabilecektir.
  Daha önceden sağlık tesislerimizce ayrı ayrı tedarik edilen Bilgi Yönetim Sistemi, merkezi olacak şekilde yapılandırılması neticesinde tek bir birim fiyat oluşturularak 36 ay için 1.000.000,00 (Bir milyon Türk Lirası) maddi kazanım sağlanması öngörülmüştür.
  Sağlık tesislerimize başvuran vatandaşların her türlü sağlık verilerine hekimlerimizce ulaşılması daha kolay olacağından mükerrer olabilecek tetkik ve görüntüleme istemlerine yer verilmeyecek, dolayısıyla takriben 5.000.000,00 TL civarında tasarruf edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca hastaların MR ve BT görüntülemelerinde gereksiz yere radyasyon alması ve zaman kaybı yaşamadan tedavi sürecinin başlatılması imkânı sağlanacaktır.
  Başta mali yükümlülükler açısından önem arz eden her türlü kayıp kaçağın önlenmesi veya en aza indirilmesi sağlanabilecektir. Hizmete esas faturalandırma esasları, birim fiyat güncellemeleri gibi düzenlemeler merkezi olarak yapılabilecek böylece bir işlemin aynı anda birden çok merkezde eş zamanlı yapılarak farklı veya eksik uygulamaların da önüne geçilmiş olacaktır.
  Kurumsal düzeyde sunulan başta insan kaynaklarına yönelik hizmetler olmak üzere, bir çok idari faaliyet ve hizmetlerin üretimi, kontrolü, sunumu ve gerektiği halde raporlanması süreci kurallar bütünü içerisinde sistematikleştirilerek farklı uygulamaların önüne geçilmiş olacaktır. Böylece kurumsallaşma düzeyinde artış sağlanacaktır.
  Kişisel verilerin korunması, muhafazası ile yetki verilen kişilerce kullanılmasına yönelik Bilgi Güvenliği Politikalarının uygulanması merkezi olarak yapılacak, bilişim güvenliğine yönelik yapılan harcamalardan da tasarruf edilmesi sağlanacaktır.
  İlgili sağlık yöneticisi anlık olarak gerek elektronik ortamda, gerekse diğer iletişim yöntemleri ile bilgilendirilerek belirlenen problemleri yerinde çözülebileceği gibi merkezi olarak da giderilebilmesi mümkün olabilecektir. Afetler, salgın hastalıklar gibi toplumsal olayların tek bir noktadan yönetilmesi, stok, satınalma, personel yönetim süreçleri gibi bir çok sürecin dinamik bir şekilde tamamının izlenmesi ve yönetilmesini sağlayacaktır. Karar alma süreçlerinin önemli bir bileşeni olan sağlık istatistiğinin izlenmesi, toplanması, analiz edilerek yorumlanması daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılabilecektir.
  Hizmet süreçlerine yönelik üretilen her türlü bilgi ve belgenin (belge formatları, rapor formatları, laboratuvar çıktı formatları vb.) başta fiziksel çıktısı olmak üzere tüm elektronik girdi ve çıktı süreçleri standart hale getirilmiş, aynı bilgiyi ihtiva eden ancak şekil itibari ile çeşitlilik arz eden bilgi formlarından vazgeçilmiştir
  Merkezi Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi tüm sağlık tesisimizde üretilen veri, bilgi ve istatiksel parametreler, oluşturulan bilgi ekranları üzerinden anlık olarak izlenebilmesine olanak sağlamıştır. Böylece vatandaşlarımızın yapılan tedavi sürecinde hangi hastanemize giderse gitsin tedavisi kaldığı yerden devam edecek, il içerisinde başka hastanede yapılan tedavi süreçleri hakkında bir başka hekime anlatmaya gerek duymadan, sistem üzerinden hekimin hastayı değerlendirme şansı olacaktır.
  Hekim ve diğer sağlık personellerimiz hastane dışından da sisteme güvenli bir şekilde erişim sağlayabilecek iş süreçlerine uzaktan da devam edebileceklerdir” dedi.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here