Ana sayfa Uncategorized Hayata veda ettiğim şu anda… Tamer Korkmaz… 17.09.2021… Yeni Şafak Sandalyeyi...

Hayata veda ettiğim şu anda… Tamer Korkmaz… 17.09.2021… Yeni Şafak Sandalyeyi çektiler: Başvekil, ipte dönmeye başladı. Darağacında bir müddet daha döndü… Yarım saat sonra, doktorla birlikte geldiler. İpi aşağı çektiler, cesedini indirdiler. Dili şişmişti. Sonra yıkamak üzere götürdüler. YARIM SAAT ÖNCE Son sözleri şöyleydi: “Hayata veda etmek üzere olduğum şu anda devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim. Karımı ve çocuklarımı şefkatle anıyorum.” (Dünya Tarihi: 17 Eylül 1961/Saat:13.21) DARAĞACINA YÜRÜYÜŞ Gardiyanlar kolundan çıktılar. Kendi başına yürümeye başladı. Ölüme giderken ne ayağı tökezledi, ne de sendeledi. * Hep birlikte, barakaların yanından geçtiler. Küçük bir alana çıktılar. Darağacını gördüler. Yanındaki hoca ile birlikte Kelime-i Şahadet getirdi, Başvekil… İNFAZ ADASI İmralı adasına vardıklarında, hücumbottan iki subayın gözetiminde indirildi. Subaylar, kendisini iki gardiyana devrettiler. İnfaz savcısının odasına götürüldü… İdam hükmünün özeti yüzüne okundu. Elleri kelepçeliydi. Fotoğrafı çekilirken, kelepçeli hali görünmesin diye sakladı, ellerini… Sabahki “perişan” halinden eser kalmamıştı. ZİNCİRLEME İŞKENCELER Başvekil, İmralı’da idam edilmeden önceki süreçte Yassıada’da çok büyük zulüm gördü. Darağacına çıkarılmasına sadece dört buçuk saat varken; sırf aşağılamak, eziyet etmek için Prostat Kontrolü yaptılar. Dövülmesi, vücudunda sigara söndürülmesi gibi zulümler de uzun yıllardır biliniyor. Bu sistematik işkencelerin “en dramatik, en dehşetli, en vahşi, en aşağılık” olanı ise aradan altmış yıl geçmesine rağmen halen daha gün ışığına çıkmış değildir. Buraya yazmaktan, hicap duyuyoruz! * “Gerçeğin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğu” hususu ise asla unutulmasın. ARZIN MERKEZİ “Amerikan Yapımı” 27 Mayıs 1960 darbesinin temel gayesi, Başvekil Menderes’i idam etmekti. Menderes’in iki bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan da ABD’nin emrindeki Cunta’nın hışmına uğradılar: Başvekilden bir gün öncesinde (16 Eylül’de) idam edildiler. “ZALİM” BAŞOL Yassıada’daki uyduruk yargılama tiyatrodan ibaretti. Mahkemenin Başkanı Salim pardon “Zalim” Başol, yargılamalara yapılan hukuki itirazlar karşısında aynen şöyle demişti: “Ne yapalım? Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor!” Bu sözler, Yassıada faşizminin perde arkasını açık eden bir itiraf olarak tarihe geçti. O DERGİNİN KAPAĞINDA NE VARDI? Amerikan Life dergisinin fotoğrafçısı James Burke, 27 Mayıs darbesinden sadece dört gün sonra Türkiye’ye geldi. Darbecilerin farklı mekânlarda fotoğraflarını çekti. Bu kapsamda, Cunta Başı Cemal Gürsel’in odasına da girdi… Onu, bitişikteki dinlenme odasında yatağının başında iken görüntüledi! Gürsel’in yatağının başucundaki sehpanın üzerinde haftalık Akis mecmuasının 30 Mayıs 1960 tarihli nüshası duruyordu… Derginin kapağında, üzerine çarpı atılmış bir Adnan Menderes resmi vardı. Fotoğrafın altında “Sabık Başbakan” yazıyordu. Dergiyi yayınlayan Metin Toker, CHP’nin Başı İsmet İnönü’nün damadı idi. “Yeminli Amerikancı” İsmet İnönü, 27 Mayıs darbesinin “mütemmim cüzü” idi. * Darbeyi tüm hücreleriyle destekleyen Akis’in kapağındaki o çarpı işareti mi; sadece Gazeteci Damat ile Paşa Kayınpederinin temennisini veya arzusunu yansıtmakla sınırlı değildi. Aynı zamanda, Başvekil’in idam edileceğinin ilk işaret fişeğiydi! “KAZA” DEĞİL, SABOTAJ 17 Şubat 1959’da, Başvekil Adnan Menderes ve beraberindeki heyeti Türkiye’den İngiltere’ye götüren THY uçağı, Londra yakınlarında düştü. Kayıtlara “kaza” olarak geçen bu elim olayda on dört kişi öldü. Kurtulan yedi kişiden biri de Başvekil idi. Kozmik Oda’da bulunan, ancak henüz gün ışığına çıkmayan belgeler; bu hadisenin bir kaza değil “sabotaj” olduğunu işaretliyordu! BİR “KIRMIZI KİTAP” İNFAZI Başvekil’in kalemi, idamından üç yıl önce yani 1958’de kırılmıştı. Derin Washington’dan emir alan Türkiye’deki Gladyo yapılanması; Menderes’in, bir nevi “ABD Gizli Anayasası” işlevi gören Kırmızı Kitap’a aykırı davrandığı gerekçesiyle infaz kararı almıştı. Kırmızı Kitap’a aykırı davranmak, Başvekil’in Türkiye’nin milli menfaatlerine sahip çıkmasıydı! İKİ KRİTİK DAYATMAYA DİRENDİ Menderes, 1958’de “NATO Modernizasyonu” maskesi altında ABD tarafından TSK’da yapılmak istenen büyük çaptaki tasfiyeye karşı çıkmıştı. Yine 1958’de, kapalı kapılar ardında kendisine dayatılan İsrail ile Elli Yıllık Gizli Anlaşma’yı imzalamayı reddetmişti. 27 Mayıs darbecileri, yönetime el koyduktan hemen sonra bu Gizli Anlaşma’yı imzaladılar… Üstelik “1958’den itibaren” geçerli saydılar! * TSK’daki tasfiye ise 27 Mayıs’tan sadece iki ay sonrasında MBK denilen Amerikancı Cunta tarafından hayata geçirildi. Kontrol edilemeyeceği düşünülen 7200 Türk Subayı Ordu’dan ihraç edildi!

1
0