Ana sayfa Ekonomi TMMOB AYDIN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 23. ŞUBAT.2020 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK SEÇİMLERİNDE ODA...

TMMOB AYDIN İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 23. ŞUBAT.2020 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK SEÇİMLERİNDE ODA KURULLARINA ADAY GÜNEŞ GRUBU BASIN AÇIKLAMASI

36
0

1954 yılında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulan TMMOB, hemen ardından 19 Aralık 1954 tarihinde kuruluşu ilan edilen Aydın Odamızın İzmir’e bağlı temsilcilikten sonra, Şube statüsünü kazandığı 1992 yılından bu yana görev yapan ve mesleğimizi bu seviyeye getirenlere öncelikle minnet ve şükranlarımızla anarken, aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı da rahmetle anıyoruz.

TMMOB ye bağlı 24 Odanın üye sayıları 2019 yılı sonu itibariyle 579 bin 868 olup, Tüm ülkemizde İnşaat Mühendisi odasına kayıtlı üye sayısı İSE YAKLAŞIK 137.000 ‘ dir.  Aydın İnşaat Mühendisleri Odası üye sayısı ise 1260 civarındadır.

Mühendislik; insanları örgütleme, yönetme, doğadaki malzeme ve gücü kontrol etme sanatıdır.

Mühendislik, bilimin teoriden pratiğe dönüştüğü bir uygulama alanı olarak bu konuda farklı ve özel bir meslektir.

Bu yönüyle, mühendislik tarihi aynı zamanda uygarlık tarihinin ve gelişiminin de maddi ve buna bağlı sosyal gelişmeleri sağlayan kutsal ve onurlu bir meslektir.

Mühendisliğin bir faaliyet alanı olarak teknoloji üretimine dayanan bu modernleşme türü, kısa sürede diğer toplumlar içinde bir ilerleme/modernleşme ölçütüne dönüşerek küresel bir şekil almaya başlar ve pek çok toplum için modernleşme hareketi, teknoloji ve teknik bilgi üretim çabalarıyla kendini ortaya koymaya başlar.

O yıldan bu güne onlarca Üniversiteden mezun olan binlerce meslektaşımız mühendisler tarih boyunca, tekniği sürekli geliştiren ve uygulayan kimseler olarak karşımıza çıkar. İnşaat mühendisliği de bu tanımdan yola çıkıldığında en temel mühendislik dallarından birisidir.

Bu amaca ulaşmak için toplum tarafından görevlendirilen biz inşaat mühendisleri de yetkili, ortaklaşa ve etik bir şekilde hizmet ederler.

Bu anlamda, Osmanlı’dan günümüze Türk modernleşmesi de, asırlarca rekabet içerisinde olduğu Avrupa tarihinde ki gelişmelerden ayrı ve bağımsız düşünülemez ise de, kendi yetiştirdiği kimilerine göre mimar, ama aslında bizce uygulama becerisi ile Mühendis de sayılan Mimar Sinan örneğinde olduğu gibi, kendi uygarlık dinamikleri ile beslenilen bir düşünsel ve bilimsel mirasa sahip olsa da Türkiye’de mühendislik ve mühendislik eğitimi tarihi modern anlamda esas olarak Osmanlı da, ilk mühendislik okulu 1773 yılında, Osmanlı devletinin, tersanelere mühendis yetiştirmek için kurduğu ilk batılı anlamdaki modern okul mühendishane-i bahri hümayun dür.

Bundan hareketle SLOGANIMIZ; MESLEKTE ETİK, ÇALIŞMADA BİRLİK VE PAYLAŞIMDA BERABERLİKTİR.

Bu kapsamda biz inşaat mühendisleri;

• Planlamacı, tasarımcı, inşaatçı ve toplumun ekonomik ve sosyal gücü olan yapısal çevrenin dinamikleri,

• Doğal çevre ve kaynakların koruyucusu ve kollayıcısı,

• Kamusal, özel ve akademik sektörler arasında fikir ve teknolojinin öncüsü ve bütünleştiricisi;

• Doğal olaylar, kazalar ve diğer tehditlerin yol açtığı risk ve belirsizliklerin yöneticisi

• Kamusal alan ve altyapı politikasını şekillendiren kararların öncüleriyiz.

İnşaat mühendisliği, geçmişte olduğu gibi gelecekte de en fazla aranan ve insanlık var oldukça ihtiyaç duyulacak her tür yapının plan, proje ve inşaatını yapan temel bir bilim dalı ve meslek olarak kalacaktır.

Odaların mesleki çalışmalarının yanı sıra, ÜYE ODAKLI hizmetlerin ve ilişkilerin güçlendirilmesi, bu meslek odasının var olma nedeni olan üyelerin sorunlarına eğilerek, birlikte çözüm aramak, hayatın bir gerçeği olan üyelerimizin artan işsizlik sorunlarına karşı çözüm olmak üzere, bir iş havuzu oluşturarak, iş arayanlar ile çalışmak isteyenleri aynı platformda buluşturmak, çalışan üyelerimizin ücretlerinin ödenmesindeki sorunlara karşı, üyemizin yanında haklı taleplerine çare olmak, hukuki destek sağlamak, haksızlıklara dur demek, sorunlara ilk elden tespit için konusunda uzman meslektaşlarımızdan danışma kurulları oluşturmak, kamu işyerlerinde temsilci atamak, İnşaat sektörü alanında, diğer meslek odaları ve Ticaret Odası ve resmi kurumlar ile işbirliği içinde kamusal hizmet vermek üzere toplantı, konferans ve paneller düzenlemek, MÜHENDİSLİK MESLEĞİNİN gelecekte daha etkin olması için, GÜNEŞ gibi doğup, 28 yıllık meslek odamızı aydınlatmak, sıcaklığımız ile herkesi kucaklamak üzere GÜNEŞ GRUBU olarak aşağıdaki isimlerden oluşan arkadaşlarımızla

YÖNETİM KURULU için ADAYLIĞIMIZI AÇIKLIYOR ve bu Pazar günü yapılacak 14. Dönem AYDIN İMO seçimlerinde yeniden oluşacak yönetim organları için , tüm üyelerimizi mesleğimizi ve meslektaşlarımızı aydınlatacak ve MESLEĞİMİZİ güçlendirecek bir gelecek için GÜNEŞ GRUBUMUZA desteklerini bekliyoruz.

Güneş grubu YÖNETİM KURULU aday listesi

ERBİL GÖKHAN SÖZERİ

MEHMET ÖZÇAKIR

MEHMET KARASOY

YİĞİT EMRE ÖZTURAN

MURAT TOLGA AKGÜN

ABDULLAH KARAKAYA

SELAHİTTİN BAHTİYAR

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here