Ana sayfa Uncategorized
8
0

ekte sunulan toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına
alınmıştır.
04.11.2021 189
Gündem 10 : 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca İmar
Komisyonunca onanması uygun görülen Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin
25(1) maddesinde “İmar planlarının ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının
mümkün olmadığı durumlar ile üst kademe plan kararlarına uygunluğunun sağlanması
amacıyla planın tamamının veya plan ana kararlarını etkileyecek bir kısmının
yenilenmesi için bu yönetmelikte belirtilen ilke esas ve standartlara uygun olarak imar
planlarında revizyon yapılır” denilmektedir.söz konusu yönetmeliğin 25(2)maddesi
gereğince;
Nazilli İlçesi Ocaklı Mahallesi, Yıldıztepe Mahallesi ve Zafer Mahallesinde 1 /5000
Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu
Yapılmasına ait karar; Komisyonundan geldiği şekliyle Hulki KARAKAYA’nın
çekimser oyuna karşılık katılan meclis üyelerin oy çokluğu ile kabul edilmiş olup,
ekte sunulan toplantıya katılan meclis üyelerince imza altına alınmıştır.