Ana sayfa Uncategorized MERMER SEKTÖR TOPLANTISI NAZİLLİ TİCARET ODASI ORGANİZASYONU İLE BOZDOĞAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MERMER SEKTÖR TOPLANTISI NAZİLLİ TİCARET ODASI ORGANİZASYONU İLE BOZDOĞAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

9
0

MERMER SEKTÖR TOPLANTISI NAZİLLİ TİCARET ODASI ORGANİZASYONU İLE
BOZDOĞAN’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
MERMER SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER İLE KARAR ALICILAR
BİRARAYA GETİRİLDİ
Mermer Sektöründe Faaliyet Gösteren Üyelerimizden Gelen Talepler Doğrultusunda Nazilli Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuri ARSLAN; Aydın Milletvekili Sayın Bekir Kuvvet ERİM,
Bozdoğan Belediye Başkanı Sayın Ufuk ALTINTAŞ, Bozdoğan Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Kemal
BOZOĞLU İle Bozdoğan’da Bulunan Mermer Sektöründeki Üyeleri Bir araya Getirdi.
Yapılan Toplantıda Esnaf Kefalet Kooperatifi tarafından Verilen Esnaf kredisinin oda üyelerine de
verilmesi, Mermer işletmelerinin yol sorunu, Sanayi ve ticaret alanı ihtiyacı konuları başta olmak üzere
birçok konu dile getirildi.
TOPLANTIDA MERMER İŞLETMELERİNİN SORUNLARI MASAYA YATIRILDI
Mermer İşletme sahiplerince dile getirilen; KGF Kredilerinin yerinde kullandırılmadığı, kullanılmayan
ocaklar için elektrik bedeli ödenmesine devam edildiği, İndirimli elektrik uygulamasının Aydem
tarafından tek taraflı olarak fesih edildiği, son bir yılda yüzde altı yüze varan ELEKTRİK
MALİYETLERİNİN İŞLETMELER TARAFINDAN KARŞILANAMAZ HALE
GELMESİ NEDENİYLE İVEDİ OLARAK İNDİRİM KONUSUNDA
DESTEKLENMESİ TALEBİ , Bozdoğan belediyesi tarafından hayata geçirilen Mermer Atıkları
Dönüşüm ve İşleme Tesislerine ulaşım konusunda sıkıntıların çözümü konuları sayın ARSLAN aracılığı
ile birkez daha masaya yatırıldı.
SANAYİ VE TİCARET ALANI YETERSİZLİĞİ
Yapılan değerlendirmelerde bölgeyle ilgili iki önemli yatırımın zorunlu olduğu konusunda fikir birliğine
varıldı. Bölgedeki mermer işletmelerinin tamamının İhracat Potansiyeli olan, yatırımlarına devam eden
işletmeler olduğu bu nedenle işletmelerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiği. Ayrıca 1/25000
imar planı çalışmasında mermer işletmelerinin ve bu bölgenin mevcut haliyle sanayi alanı
olarak mutlaka işaretlenmesi gerektiği, ifade edildi.
ESNAF KEFALET KREDİSİ TİCARET ODASI ÜYELERİ İÇİN DE UYGULANMALI
Aynı ölçekte faaliyet gösteren, aynı nace koduna sahip işletmeler esnaf odasına kayıt olduklarında
Halkbank kaynaklı düşük faizli ve uzun vadeli esnaf kredisinden faydalanmakta iken, ticaret odasına
kayıtlı işletme ise sadece oda kaydı nedeniyle bu imkandan yoksun bırakılmaktadır. Aynı ölçekte
faaliyet gösteren işletmeler arasındaki bu adaletsizliğin önlenmesi ve esasen kamuya ait bir
kaynağın eşit ve adaletli tahsis edilmesi amacıyla TİCARET ODASINA KAYITLI
İŞLETMELERİN DE BU KREDİ İMKANINDAN FAYDALANMASI İÇİN GEREKLİ
MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNİN YAPILMASI dile getirildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; “Göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar üyeler ile birlikte
olmaya gayret ettiklerini, zaman ve mesafe gözetmeksizin üye ziyaretlerini sürdürdüklerini hatırlatarak
bölgeyle ilgili hazırladıkları sorunlar ve çözüm önerileri dosyasını Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği’nde, Bakanlıklar ve diğer kurumlar nezdinde rapor olarak sunduklarını bazı önerilerinin dikkate
alındığını diğerlerini de söylemeye devam edeceklerini ifade etti. Görevimiz ve yetkimiz dahilinde
üyelerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizimle mutlaka sorunlarınızı paylaşın. Bir işletme için
önemli olmayan bir konu başka bir işletmenin büyük bir sorunu olabilir. Bunlar hiçbirimizin şahsi
meselesi değil. Makro düzeyde tespit ettiğimiz konular ve bölgenin gelişmesi için mutlaka yapılması
gereken çalışmalardır., Aydın Milletvekili Sayın Bekir Kuvvet ERİM’e, Bozdoğan Belediye Başkanı
Sayın Ufuk ALTINTAŞ’a, Bozdoğan Ak Parti İlçe Başkanı Sayın Kemal BOZOĞLU’na davetimize
gösterdikleri ilgi için ayrıca Mermer işletmesi sahiplerine de toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür
ediyorum. Birlikte hareket etmenin her zaman hayırlı olduğuna inananlardanım. Bu vesileyle hepinize
teşekkür ediyor, işlerinizde bol kazançlar diliyorum.” dedi